Genie Backup Manager Pro là một ý hay để sao lưu giải pháp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn sao lưu và phục hồi toàn bộ hệ thống của họ.

  • Đáng tin và hiệu quả sao lưu nội dung số bao gồm tài liệu, email, và các thiết lập
  • Dễ dàng khôi phục phiên bản trước của tài liệu quan trọng
  • Disaster Recovery: khôi phục lại toàn bộ hệ thống trong trường hợp hỏng nghiêm trọng
  • Làm việc cả với các ổ cứng không do-LaCie sản xuất
  • Hỗ trợ sao lưu offsite qua FTP, FTPS, và Amazon S3

Với Genie Backup Manager Pro, bạn được bảo vệ tránh mất dữ liệu từ máy tính nhiễm viruses, bộ phận lỗi, hoặc bảo mật bị xâm phạm. Sao lưu tập tin và thư mục của bạn đến một vị trí an toàn và phục hồi dữ liệu của bạn ngay lập tức hoặc tạo một bản sao toàn bộ hệ thống của bạn rồi khôi phục khi có lỗi.

Tải về Genie Backup Manager Pro

Hệ thống khuyên dùng

Intel Pentium® III vi xử lý hoặc trên 512 MB RAM (1 GB RAM khuyên dùng) 50 MB không gian trống ổ cứng

Hỗ Trợ OS

Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows 8 trên nền (32-bit x86) và (64-bit x64)

Phần mềm Cấu hình

Microsoft® Internet Explorer 6.0.0 hoặc đời sau