Porsche Design Drives Được lắp ráp và công bố lần đầu năm 2003, chiếc ổ này thiết kế đẹp mắt với chức năng hợp với nhu cầu gia đình. Do đó nó cực đáng tin để sao lưu và lưu trữ các tập tin giúp bạn. Xem dòng sản phẩm Porsche Design

FUEL™ Mobile Wireless Drive Lưu trên 500 + phim hoặc hàng ngàn hình ảnh, bài hát, và các tài liệu, truy cập chúng từ iPad, iPhone®, hoặc Mac®. Không cần cable hoặc Internet. Xem dòng sản phẩm FUEL™ Mobile Wireless Drive

Limited Edition Drives LaCie đã làm việc với một loạt-các nhà thiết kế để làm nên một-sản-phẩm-hoàn hảo nhất. Thực hiện các câu lệnh một cách dứt khoát—và không gặp các lỗi chức năng. Xem dòng sản phẩm Limited Edition