LaCie PC/Mac Lock®

  • Một giải pháp đơn giản cho PC và Mac® để bảo mật
  • Đảm bảo máy tính của bạn được khóa cẩn thận
  • Bảo vệ mọi máy tính của bạn chỉ với một mã khóa

Tải về 

Với phần mềm LaCie PC/Mac Lock, nó dễ dàng đảm bảo mọi tập tin của bạn an toàn — đơn giản để dùng LaCie USB key mà bạn sở hữu. PC/Mac Lock cho phép bạn đăng nhập vào và tắt máy tính của bạn chỉ đơn giản là chèn vào 1 USB key. Đó là những điều nó làm!

Một khi bạn đã cắm vào key của bạn, PC/Mac Lock sẽ tự động đăng nhập như bạn. Đến khi bạn tháo nó, bạn sẽ được tự động thoát ra, giúp bạn bảo vệ và bảo mật.

Chỉ cần một USB LaCie key có thể khóa và mở khóa bất kỳ máy tính Mac hoặc các loại PC mà bạn muốn — nó phụ thuộc vào bạn. Đây là một giải pháp lý tưởng cho các nhà quản lý IT, hoặc bất cứ ai sở hữu USB LaCie key cần mau chóng và dễ dàng để chắc chắn rằng máy tính của họ được bảo mật.

Hệ thống khuyên dùng

  • Windows® 7, Windows 7 x64 (64-bit) edition
  • Windows Vista, Windows Vista x64 (64-bit) edition
  • Windows XP, Windows XP x64 (64-bit) edition
  • Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 (64-bit) edition
  • Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 (64-bit) edition
  • Mac OS X 10.5 Leopard
  • Mac OS X 10.6 Snow Leopard