Intego Backup Assistant cung cấp một giải pháp lý tưởng cho người dùng tại nhà mà đang tìm kiếm một giải pháp đơn giản, dễ sử dụng để sao lưu dữ liệu cá nhân trong một chỗ an toàn và có thể trích xuất nó một cách dễ dàng.

  • Sao lưu tập tin: Đảm bảo bạn không bao giờ để thất lạc mất bất kỳ tấm hình, nhạc, hoặc văn bản nào.
  • Dễ dàng khôi phục các phiên bản cũ của các tập tin bạn có nếu có gì xảy ra với chúng.

Sao chép các bức ảnh của bạn, các tập tin truyền thông, và thư điện tử rất thuận tiện và giữ các tập tin cá nhân của bạn cùng các thư mục cá nhân của bạn và một vị trí an toàn. Khôi phục dữ liệu là rất dễ—đơn giản là theo dõi các bước trong Intego Backup Assistant’s Restore Wizard and và phục hồi dữ liệu của bạn ngay lập tức.

Tải về Intego Backup Assisstant

Hệ thống khuyên dùng

Phiên bản cuối của Mac OS® X 10.5 (Chỉ cho Intel), 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
40 MB không gian tối thiểu trên ổ cứng