Intego Backup Manager Pro là một giải pháp sao lưu toàn diện cho Mac OS X, bảo vệ bạn khỏi bị mất dữ liệu bằng hệ thống lệnh tự tạo bản sao các tài liệu, các ứng dụng, và các tập tin hệ thống của bạn.

  • Đáng tin và hữu hiệu sao lưu nội dung số của bạn bao gồm tài liệu, email, và các thiết lập.
  • Dễ dàng khôi phục phiên bản trước của các tài liệu quan trọng.
  • Disaster Recovery: cứu máy của bạn trong trường hợp hỏng nghiêm trọng.
  • Làm việc cả với các ổ cứng không do-LaCie sản xuất.

Sao chép các bức ảnh của bạn, các tập tin truyền thông, và thư điện tử rất thuận tiện và giữ các tập tin cá nhân của bạn cùng các thư mục cá nhân của bạn và một vị trí an toàn. Khôi phục dữ liệu là rất dễ—đơn giản là theo dõi các bước trong Intego Backup Manager Pro’s Restore Wizard and và phục hồi dữ liệu của bạn ngay lập tức.

Tải về Intego Backup Manager Pro

Hệ thống khuyên dùng

Phiên bản cuối của Mac OS® X 10.5 (Chỉ cho Intel), 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
40 MB không gian tối thiểu trên ổ cứng