LaCie 6big Thunderbolt 3 thiết bị lưu trữ hiệu suất cao

LaCie 6big 48TB Thunderbolt 3 Thông tin chi tiết : LaCie 6big 48TB Thunderbolt 3 giá thành:  Ổ cứng LaCie 6big 48TB với kết nối chuẩn Thunderbolt 3 và USB-C có giá khoảng 5024,87 đô la hoặc 4354,96 đô la . Như vây giá của nó có vẻ khá cáo, nhưng bạn cần lưu ý rằng nó được trang bị ổ cứng [...]

LaCie 6big Thunderbolt 3 thiết bị lưu trữ hiệu suất cao Đọc thêm »